Darko Rundek

musique

Vesela D. Rundek

from  U ŠIROKOM SVIJETU

lyrics   hr

sad je prekasno da
pričam
sad je prekasno da
pričam
sad je prekasno da
pričam
sada kad je starom
svijetu kraj

sad je prekasno
da kažem
sad je prekasno
da lažem
sad je prekasno
da mažem
sad mi samo svoju
ruku daj